Content Marketing - eller varför heter det 'paying attention'?

Det här med ord är intressant. Ord säger ofta mycket om den verklighet de skall beskriva. Det engelska begreppet ´paying attention´ till exempel. Det kräver alltså en investering om man skall vara uppmärksam - och det har vi alla förstått, åtminstone omedvetet. Det går åt energi - så vår investering i uppmärksamhet måste vara värd besväret.

Ok, och du har något som är värt att lyssna till?

Ok, och du har något som är värt att lyssna till?

Om vi som marknadsförare - i dagens extrema informationsflöde - skall få uppmärksamhet - från en B2B beslutsfattare som har allt mindre tid, så måste vi bjuda på ett rejält värde. Det värdet stavas 'content'.

Hubspot.com som säljer en lösning för inbound marketing har förstått det. Prova att 'lika' dem på facebook, följ dem i någon av de stora kanalerna. De pumpar ut en flod av guider, checklistor, mallar - allt för att få dig att lyckas med content marketing, sociala medier, inbound marketing. Deras konkurrenter är inte ens i närheten. Resultat för relationen med mig? Jag lyssnar på HubSpot och har nästan slutat lyssna på deras konkurrenter. Detta fastän konkurrenterna har bra lösningar och jag har tidigare god erfarenhet av en av dem. HubSpot tillväxt över de tre senaste åren är +1100% (!) vilket är en mycket hög tillväxttakt för ett B2B-bolag som säljer komplexa lösningar.

En av feverpitch's egna kunder satsar på att släppa 4 videos per månad. Sökmotoreffekten är hög - rätt titel på youtube videon skapar organisk placering på position #1 eller #2 omedelbart! Innehållet i de videos som släpps är till för att hjälpa målgruppen i vardagen. Reaktionerna vi börjar få spontant från branschen (efter ett antal månader av konsekvent postande av videos) visar på att förtroendet för varumärket påverkas positivt i snabb takt.

Vi har redan visat över 2 897 (!) minuter video sedan starten för några månader sen. Bolagets kunniga experter diskuterar hur målgruppens vardagsproblem kan lösas. Förtroendet byggs i och med viljan att hjälpa till.

Inflödet till företagets website via sociala hänvisningar har ökat med mer än 2 125% (!) jämfört med samma period året innan. Linkedin (som är en av de hubbar vi prioriterar) har sett en + 3 000%-ig ökning. Från 35 besök året innan för samma period till 1 124 besökare samma period i år. 

Vi kan konstatera:

  • Bra content konsumeras idag - trots tidsbrist hos beslutsfattarna
  • Bra content kan i lugn och ro påverka beslutsfattaren. Sälja in din logik så att ditt unika sätt att lösa problemet till slut upplevs som helt logiskt för beslutsfattaren. Detta har en direkt påverkan på försäljningen.
  • Bra content "skalar" - content jobbar 24/7, dvs dygnet runt. Du behöver inte betala lön för att content skall arbeta eller upprepa en dyr reklamkampanj med en kreativ tvist. Content är en "arbetshäst" för din försäljning.
  • Bra content kan flytta uppfattningen om vem som är marknadsledaren i en bransch och därigenom skapa ett rejält försprång framför konkurrenter.

Sammanfattningsvis. Det handlar om en taktik som faktiskt fungerar i dagens informationsbrus. En taktik med reell påverkan på bolagets tillväxt.

Tag Cloud Block
This is an example. Double-click here and select a page to create a cloud of its tags or categories. Learn more.