Skall vi som säljer B2B verkligen ha en facebooksida?

Transient

Ett sätt att enkelt svara på frågan är att beskriva hur vi själva resonerar på feverpitch. Varför har vi själva en facebook-sida?

Vi ser facebook som en relativt informell kanal. Lite som en cocktail-tillställning dit alla har tillträde - såväl nära vänner som mer perifera bekantskaper. En facebook-sida ser vi som ett sätt att spegla vad vi gör daglig dags - och stämningen som råder hos feverpitch och tillsammans med våra kunder. Det är lätt att posta och det blir enkelt att visa korta ögonblicksbilder ur vår verklighet.

Du som är kund - och du som kanske blir kund  - får även insikter i vad vi gör för andra. På detta sätt blir det en informell process där du kan få insikter om saker och ting som är möjliga. Vi lär känna varandra.

Du får chansen att ge feedback - och ju mer vi växer, desto viktigare blir feedbacken. Din röst är viktig - och det kommer att synas om vi har missnöjda kunder. Så en facebook sida är ett bra - och ganska tufft verktyg - som hjälper oss att hålla vad vi lovar. Dessutom kan vi väva in feedback i vår affärsutveckling. Vi kan skapa tillsammans - det gör att vi kan agera agilt tillsammans med dig som kund och ständigt förbättras. Bra, men återigen tufft. Samtidigt det enda sättet att agera om man vi svara upp mot att vara ett socialt företag.

Så det snabba svaret blir - vi har en facebook-sida därför att det är ett informellt sätt att lära känna oss - människorna på feverpitch och våra kunder. Samtidigt som vi tillsammans lär och skapar insikter så förstår du vårt erbjudande. Med hjälp av din feedback börjar en resa där vi skapar maximalt värde tillsammans.