Vad din VD behöver förstå om Content Marketing

Content marketing är ett klassiskt vägskäl för företaget. Anpassa dig och vinn fördelar. Stå kvar och se hur omsättningen viker. Hur kan jag vara så tvärsäker på det?

men inte vi...

men inte vi...

Det handlar om att dina kunder köper på ett nytt sätt. Men att företagen inte säljer på ett sätt som följer kundens nya sätt att köpa. Det får konsekvenser.

Idag söker både B2C konsumenter och B2B beslutsfattare efter information inför ett köp. Den informationen fick man förut efter kontakt med en säljare. Idag fattas 60%-70% av köpbeslutet vid komplex försäljning utan någon inblandning av en säljare. Informationen söks och hittas idag på nätet.

Det handlar om innehåll (sk. content, - videos, checklistor, bloggposter, kundcase etc.) som köparen frivilligt konsumerar och som långsamt bygger upp köparens bild av vad som är rätt lösning att köpa.

"Frivilligt" och "långsamt" kan direkt översättas i trygghet. Och det brukar ju liksom vara enklare att lyssna och ta till sig information när man känner sig trygg. Det betyder att innehåll, content, som köparen själv hittar har hög inverkan på köpbeslutet (vilket styrks av undersökningar som visar att information på företagets website ligger på delad förstaplats som informationskälla inför köpbeslut (bredvid referens från kollega i samma roll och bransch).

content marketing kopplar greppet tidigt - och håller i fram till avslut

content marketing kopplar greppet tidigt - och håller i fram till avslut

Slutsatsen vi kan dra är

  • att säljarna har det allt svårare att nå fram till beslutsfattarna 
  • att innehåll, sk content marketing, får en allt större påverkan på köpbeslutet
  • att de företag som drar nytta av detta skifte kommer att vinna försteg framför sina konkurrenter
  • att de som står vi sidan av utvecklingen kommer att se sig frånsprungna av konkurrenter som blir bra på att snabbt och kostnadseffektivt skapa innehåll som hjälper målgruppen att lyckas i sin vardag. 

Så, vad är din plan för content marketing?