Varför tror vi på innehållsmarknadsföring?


Hemsidan är det första man tittar på när man skall avgöra om ett företag är värt en första kontakt. Inne på hemsidan så vill köparen hitta rätt innehåll. Man utbildar sig själv – är problemet är så stort att vi måste agera? Vad gör resten av branschen? En förståelse byggs för att kunna argumentera fram en budget.

  • 90 % av beslutsfattarna B2B besöker idag leverantörens hemsida och låter detta besök avgöra om de skall gå vidare med en kontakt*

  • 60 % - 70 % av köpresan genomförs idag framför en skärm. Köparen väljer egen ostörd research istället för utbildning via en säljare. När väl kontakt tas är det en mycket påläst köpare vi har att göra med**

I have questions - are you here right now to help? 

I have questions - are you here right now to help? 


En väldesignad hemsida driver inte försäljning, den är en hygienfaktor. Det som differentierar är ditt innehåll.

Köparen behöver svar på frågor under sin köpresa. Är du bäst på att ge svar, då äger du köparens uppmärksamhet och får chansen att börja bygga förtroende. Du visar att du kan ditt sakområde och att du är någon som är villig att bjuda på kunskap. Det skapar den trygghet som krävs för goda affärer. Du får kunden att ankra på ”din logik” tidigt i beslutsprocessen. 

Hur kommer feverpitch B2B in i detta? Se oss som en fabrik som producerar bränsle till dina dialoger. Den information som köparen behöver har du redan inne i företaget. Köparen vill ha svar, inte reklam. Därför har vi byggt en metod för att skapa den bredd av innehåll som krävs – video, pdf:er, podcasts, infographics, kundcase, expertintervjuer, mässreportage. Så att du alltid har intressant innehåll på din hemsida, i epost, inbound marketing, sociala medier. Så att kunden alltid får sitt bästa svar från just ditt företag.

* Källor:  Buyer Sphere Report, September 2013, ** Sirius Decisions.